© 2009 Copyright by Media Vision Sp. z o.o. 
COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PATRZ DO KOŃCA.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
Cel, postawiony przez FUNDACJĘ LEGE PHARMACIE, jest możliwy do osiągnięcia tylko poprzez współpracę osób, których wiedza i doświadczenie, a także osobowość, pozwalają na dojście do konsensusu poprzez merytoryczną dyskusję i konstruktywną krytykę. FUNDACJA LEGE PHARMACIAE chce zachęcić i zaprasza do współpracy jak największą liczbę najlepszych polskich ekspertów. Swoje działania opiera na potencjale intelektualnym autorytetów polskiej nauki oraz potencjale twórczym i doświadczeniu praktyków w każdej z dziedzin związanych z systemem opieki zdrowotnej. W dziedzinie prawa – ekspertów potrafiących wskazać niedoskonałości prawne mogące skutkować poważnymi konsekwencjami, których skali często nie potrafimy określić, zarówno w przypadku indywidualnych osób, jak i określonych grup społecznych. W dziedzinie ekonomii – ekspertów potrafiących ocenić wpływ i konsekwencje wprowadzenia danego aktu prawnego na kondycję finansową poszczególnych części sektora. W każdej dziedzinie – ekspertów potrafiących wskazać miejsca, gdzie należy przeprowadzić dodatkowe zmiany, aby system działał sprawnie.
Wspołpraca
© 2009 Copyright by Media Vision Sp. z o.o. 
COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PATRZ DO KOŃCA.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
Cel, postawiony przez FUNDACJĘ LEGE PHARMACIE, jest możliwy do osiągnięcia tylko poprzez współpracę osób, których wiedza i doświadczenie, a także osobowość, pozwalają na dojście do konsensusu poprzez merytoryczną dyskusję i konstruktywną krytykę. FUNDACJA LEGE PHARMACIAE chce zachęcić i zaprasza do współpracy jak największą liczbę najlepszych polskich ekspertów. Swoje działania opiera na potencjale intelektualnym autorytetów polskiej nauki oraz potencjale twórczym i doświadczeniu praktyków w każdej z dziedzin związanych z systemem opieki zdrowotnej. W dziedzinie prawa – ekspertów potrafiących wskazać niedoskonałości prawne mogące skutkować poważnymi konsekwencjami, których skali często nie potrafimy określić, zarówno w przypadku indywidualnych osób, jak i określonych grup społecznych. W dziedzinie ekonomii – ekspertów potrafiących ocenić wpływ i konsekwencje wprowadzenia danego aktu prawnego na kondycję finansową poszczególnych części sektora. W każdej dziedzinie – ekspertów potrafiących wskazać miejsca, gdzie należy przeprowadzić dodatkowe zmiany, aby system działał sprawnie.