© 2009 Copyright by Media Vision Sp. z o.o. 
COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PATRZ DO KOŃCA.
System opieki zdrowotnej w Polsce potrzebuje logicznych, nie stwarzających dowolności interpretacyjnych, podstaw prawnych, których nadrzędnym, bezdyskusyjnym celem jest dbałość o dobro pacjenta. Regulacje prawne powinny być dostosowane do określonego uprzednio całościowego modelu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, opartego na standardach odwołujących się do powszechnie uznanych wartości. FUNDACJA LEGE PHARMACIAE to wiarygodna i profesjonalna platforma wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń służąca powstawaniu rzetelnych projektów rozwiązań, zarówno doraźnych, jak i systemowych, zmierzających do sprawniejszego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
Fundacja
© 2009 Copyright by Media Vision Sp. z o.o. 
COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PATRZ DO KOŃCA.
System opieki zdrowotnej w Polsce potrzebuje logicznych, nie stwarzających dowolności interpretacyjnych, podstaw prawnych, których nadrzędnym, bezdyskusyjnym celem jest dbałość o dobro pacjenta. Regulacje prawne powinny być dostosowane do określonego uprzednio całościowego modelu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, opartego na standardach odwołujących się do powszechnie uznanych wartości. FUNDACJA LEGE PHARMACIAE to wiarygodna i profesjonalna platforma wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń służąca powstawaniu rzetelnych projektów rozwiązań, zarówno doraźnych, jak i systemowych, zmierzających do sprawniejszego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.