© 2009 Copyright by Media Vision Sp. z o.o. 
COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PATRZ DO KOŃCA.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
FUNDACJA LEGE PHARMACIAE działa na zasadach not for profit. Realizowane projekty są działaniami o charakterze:     analitycznym i opiniotwórczym: o przygotowywanie propozycji rozwiązań modelowych systemu opieki zdrowotnej oraz tworzenie lub udoskonalanie dostosowanych do nich przepisów prawa we współpracy ze wszystkimi grupami społecznymi i podmiotami sektora ochrony zdrowia, o kierunki działań określane na podstawie rzetelnych opinii i raportów przygotowanych wspólnie z autorytetami polskiej nauki oraz niezależnymi ekspertami i praktykami.     informacyjnym i edukacyjnym: o wypracowywanie standardów odwołujących się do uznanych powszechnie wartości poprzez stałą edukacją grup zawodowych sektora ochrony zdrowia, o zwiększenie świadomości praw i obowiązków poszczególnych środowisk sektora poprzez zapewnienia stałego dostępu do rzetelnej informacji, o propagowanie powszechnie uznawanych i akceptowanych wartości jako stymulatora dla rozwoju kulturowego i społecznego.
Działania
© 2009 Copyright by Media Vision Sp. z o.o. 
COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PATRZ DO KOŃCA.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
FUNDACJA LEGE PHARMACIAE działa na zasadach not for profit. Realizowane projekty są działaniami o charakterze:     analitycznym i opiniotwórczym: o przygotowywanie propozycji rozwiązań modelowych systemu opieki zdrowotnej oraz tworzenie lub udoskonalanie dostosowanych do nich przepisów prawa we współpracy ze wszystkimi grupami społecznymi i podmiotami sektora ochrony zdrowia, o kierunki działań określane na podstawie rzetelnych opinii i raportów przygotowanych wspólnie z autorytetami polskiej nauki oraz niezależnymi ekspertami i praktykami.     informacyjnym i edukacyjnym: o wypracowywanie standardów odwołujących się do uznanych powszechnie wartości poprzez stałą edukacją grup zawodowych sektora ochrony zdrowia, o zwiększenie świadomości praw i obowiązków poszczególnych środowisk sektora poprzez zapewnienia stałego dostępu do rzetelnej informacji, o propagowanie powszechnie uznawanych i akceptowanych wartości jako stymulatora dla rozwoju kulturowego i społecznego.