© 2009 Copyright by Media Vision Sp. z o.o. 
COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PATRZ DO KOŃCA.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
PIERWSZA I JEDYNA w Polsce organizacja pozarządowa powstała w ściśle określonym celu – współtworzenia dobrej legislacji w sektorze ochrony zdrowia i wypracowywaniu standardów systemu opieki zdrowotnej opartych na powszechnie uznawanych i akceptowanych wartościach w ramach dialogu społecznego środowisk związanych z ochroną zdrowia. DOBRA LEGISLACJA systemu opieki zdrowotnej to trwała, precyzyjna i przejrzysta konstrukcja prawna zapewniająca optymalizację gwarantowanej oferty medycznej dla pacjenta poprzez uwzględnienie potrzeb wszystkich interesariuszy sektora ochrony zdrowia, z poszanowaniem prawa wolnego rynku, praw ekonomii i nowoczesnych form zarządzania. Prawo powinno zarówno zapewniać, jak i chronić prawa i wolności człowieka i obywatela. Stąd niezwykle istotne jest wypracowanie STANDARDÓW w zakresie ochrony zdrowia, którym prawo, tworzone zgodnie z zasadami dobrej legislacji, powinno odpowiadać. Szczególnie poprzez odwoływanie się do WARTOŚCI powszechnie uznawanych i akceptowanych społecznie.
Strona Główna
© 2009 Copyright by Media Vision Sp. z o.o. 
COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PATRZ DO KOŃCA.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
PIERWSZA I JEDYNA w Polsce organizacja pozarządowa powstała w ściśle określonym celu – współtworzenia dobrej legislacji w sektorze ochrony zdrowia i wypracowywaniu standardów systemu opieki zdrowotnej opartych na powszechnie uznawanych i akceptowanych wartościach w ramach dialogu społecznego środowisk związanych z ochroną zdrowia. DOBRA LEGISLACJA systemu opieki zdrowotnej to trwała, precyzyjna i przejrzysta konstrukcja prawna zapewniająca optymalizację gwarantowanej oferty medycznej dla pacjenta poprzez uwzględnienie potrzeb wszystkich interesariuszy sektora ochrony zdrowia, z poszanowaniem prawa wolnego rynku, praw ekonomii i nowoczesnych form zarządzania. Prawo powinno zarówno zapewniać, jak i chronić prawa i wolności człowieka i obywatela. Stąd niezwykle istotne jest wypracowanie STANDARDÓW w zakresie ochrony zdrowia, którym prawo, tworzone zgodnie z zasadami dobrej legislacji, powinno odpowiadać. Szczególnie poprzez odwoływanie się do WARTOŚCI powszechnie uznawanych i akceptowanych społecznie.